МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК, 2018.

МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК, 2018.

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум

М. К.

Физичко васпитање

16. 4. 2018, у 13. 15

 

Ликовна култура

20. 3. 2018, у 14. 10

 

Музичка култура

26. 3. 2018, у 14. 10

 

Грађанско васпитање

23. 3. 2018, у 14. 10

 

Енглески језик

21. 3. 2018, у 12. 20 (п); 28. 3. 2018, у 18. 25 (у)

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум

М.Д.

Географија

27. 3. 2018, у 14. 10

 

 

Музичка култура

26. 3. 2018, у 14. 10

 

Хемија

10. 4. 2018, у 12. 30

 

Историја

30. 3. 2018, у 10. 45

С.М.

Физичко васпитање

16. 4. 2018, у 13. 15

 

Ликовна култура

20. 3. 2018, у 14. 10

 

Музичка култура

26. 3. 2018, у 14. 10

 

Верска настава

23. 3. 2018, у 14. 10

 

Хемија

10. 4. 2018, у 12. 30

 

Географија

27. 3. 2018, у 14. 10

 

Физика

22. 3. 2018, у 14. 10

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум

К.М.

Српски језик

20. 3. 2018, у 10. 40 (п); 23. 3. 2018, у 10. 40  (у)

 

Књижевност

22. 3. 2018, у 16. 45 (п); 29. 3. 2018, у 10. 45 (у)

 

Психологија

17. 4. 2018, у 9. 00

 

Логика

21. 3. 2018, у 14. 15

 

Рачунарство и информатика

27. 3. 2018, у 11. 30

М.Ц.

Енглески језик

21. 3. 2018, у 12. 20 (п); 28. 3. 2018, у 18. 25 (у)

 

Уставност и права грађана

23. 3. 2018, у 15.00

 

Музичка култура

26. 3. 2018, у 14. 10

 

Ликовна култура

20. 3. 2018, у 14. 10

М.Т.

Старогрчки језик

26. 3. 2018, у 14. 10 (п); 28. 3. 2018, у 14. 10 (у)

М.К.

Књижевност

22. 3. 2018, у 16. 45 (п); 29. 3. 2018, у 10. 45 (у)

 

Верска настава

23. 3. 2018, у 14. 10

А.Е.Ј.

Латински језик

19. 3. 2018, у 9. 40 (п), 26. 3. 2018, у 15. 45 (у)

 

Рачунарство и информатика

27. 3. 2018, у 11. 30

 

Грађанско васпитање

23. 3. 2018, у 14. 10

 

Физичко васпитање

16. 4. 2018, у 13. 15

 

Превођење (француски језик)

30. 3. 2018, у 13. 15

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум

К.П.

Латински језик

19. 3. 2018, у 9. 40 (п), 26. 3. 2018, у 15. 45 (у)

 

Филозофија

21. 3. 2018, у 14. 15

 

Француски језик

20. 3. 2018, у 15. 45 (п), 27. 3. 2018, у 9. 40 (у)

К.Н.

Књижевност

22. 3. 2018, у 16. 45 (п); 29. 3. 2018, у 10. 45 (у)

 

Старогрчки језик

26. 3. 2018, у 14. 10 (п); 28. 3. 2018, у 14. 10 (у)

 

ОКН

11. 4. 2018, у 14. 10

 

Социологија

23. 3. 2018, у 15 часова

М.С.

Књижевност

22. 3. 2018, у 16. 45 (п); 29. 3. 2018, у 10. 45 (у)

 

Руски језик

28. 3. 2018, у 12. 15 (п),

11. 4. 2018, у 12. 15 (у)

Ј.П.

Реторика и беседништво

10. 4. 2018, у 10. 45

 

Ликовна култура

20. 3. 2018, у 14. 10

 

Рачунарство и информатика

27. 3. 2018, у 11. 30

У Београду,                                          Др Душко Бабић, директор

15. 3. 2018.                                            ___________________________