Конзулска времена, из угла ученика Филолошке гимназије из Београда