ОКРУГЛИ СТО НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

У понедељак, 11. 12. 2017, ученици Филолошке гимназије учествовали су на округлом столу „Година 1847: Преломна тачка савремене српске културе“, који је организовала Катедра за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду, тачније проф. др Рајна Драгићевић и проф. др Александар Милановић. Скуп је одржан у свечаној сали Факултета и састојао се од три секције. Наши ученици, вођени професоркама српског језика Драганом Милановић и Јеленом Срдић, присуствовали су трећој секцији. Наиме, они су чули следећа излагања: Радомир Поповић (Историјски институт у Београду), на тему „Петронијевићева критика Вуковог превода Новог завјета“; Исидора Бјелаковић (Филозофски факултет у Новом Саду), на тему „Фазе у стандардизацији српског језика и место 1847. год. у њима“; Ненад Крцић (Филолошки факултет у Београду), на тему „Полемички стил Ђуре Даничића у Рату за српски језик и правопис“; Александар Милановић (Филолошки факултет у Београду), на тему „Одраз књижевнојезичке ситуације у Новинама читалишта београдског (1847)“; Рајна Драгићевић (Филолошки факултет у Београду), на тему „Значај прве свеске Гласника Друштва српске словесности (1847).

Присуство наших ученика на оваквом једном значајном скупу посебно је поздрављено аплаузом од стране свих присутних, посебно од организатора и председавајуће проф. др Гордане Јовановић.