ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК, 2017.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

М.Т.

Биологија

18. 10. 2017, у 9.35

 

Књижевност

16. 10. 2017, у 14.00 (писмени);

17. 10. 2017, у 13. 30 (усмени).

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Старогрчки језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

К.М.

Немачки језик

20. 10. 2017, у  11.30 (писмени);

24. 10. 2017, у  9. 35 (усмени).

 

Грађанско васпитање

18. 10. 2017, у  14. 10

 

Физичко васпитање

7.11.2017, у 13. 10

 

Музичка култура

30. 10. 2017, у 13.30

 

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

Књижевност

16. 10. 2017, у  14.00 (писмени);

17. 10. 2017, у  13. 30 (усмени).

 

Психологија

19. 10. 2017, у 10. 00

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Основи превођења

7. 11. 2017, у 10. 30

 

Ликовна култура

13. 11. 2017, у 14.00

А.Е.Ј.

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Биологија

18. 10. 2017, у 9.35

 

Француски језик

27. 10. 2017, у 11. 30 (писмени, након писменог усмени)

М.К.

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

Књижевност

16. 10. 2017, у  14.00 (писмени);

17. 10. 2017, у  13. 30 (усмени).

 

Латински језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

 

Физичко васпитање

7.11.2017, у 13. 10

 

Верска настава

18. 10, у 14. 10

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

Ј.П.

Историја

26. 10. 2017, у  15. 30

 

Физичко васпитање

7. 11. 2017, у 13. 10

 

Верска настава

18. 10, у 14. 10

 

Социологија

6. 11. 2017, у 10. 20

 

Увод у општу лингвистику

23. 10. 2017, у 11. 30

К.Т.

Историја

26. 10. 2017, у  15. 30

К.Н.

Ликовна култура

13. 11. 2017, у 14.00

 

Музичка култура

30. 10. 2017, у 13.30

 

Рачунарство и информатика

31. 10. 2017, у 9. 40

К.П.

Енглески језик

25. 10. 2017, у 10. 30 (писмени, након писменог усмени)

 

Музичка култура

30. 10. 2017, у 13.30

 

Рачунарство и информатика

31. 10. 2017, у 9. 40

Е.Љ.

Филозофија

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Латински језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

                                                                                                                                                                    

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време испита

М.Н. (IV 1)

Латински језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

 

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

У Београду,                                                                                               

12. 10. 2017.