Обавештење о осигурању ученика

Осигурање важи до 31.8.2018, а годишња премија коју треба уплатити износи 500 динара. Ученици су осигурани 24 сата дневно, без обзира на место евентуалне незгоде. Осигурање покрива: прелом кости у случају незгоде, трошкове евентуалног лечења и хируршке интервенције као последице незгоде, инвалидитет као последицу несрећног случаја, итд.

Рок за уплату је 29. септембар 2017. Осигурање није обавезно.

Изабрано осигуравајуће друштво је Generali Осигурање Србија а.д.о.

Документ у PDF формату преузмите овде.