МАТУРСКИ ИСПИТИ

МАТУРСКИ ИСПИТИ, АВГУСТ 2017.

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време одржавања испита

К. Р.

Српски језик

21. 8. 2017, у 9.00

(учионица 21а)

Латински језик

23. 8. 2017, у 9.00

(учионица 21а)

Психологија  (матурски рад)

24. 8. 2017, у 10.00

 

К. П.

Српски језик

21. 8. 2017, у 9.00

(учионица 21а)

Реторика и беседништво

23. 8. 2017, у 8.30

С. С.

Грчки језик

 

23. 8. 2017, у 9.00

(учионица 21а)

Књижевност

21. 8. 2017, у 9. 00

(учионица 21а)

Одбрана рада (енглески језик)

24. 8. 2017, у 9.00

(учионица 20а)

М. Ј.

Српски језик

21. 8. 2017, у 9.00

(учионица 21а)

 

Јапански језик

23. 8. 2017, у 9.00

(учионица 21а)

 

Одбрана рада (психологија)

24. 8. 2017, у 10.00

 

М. М.

Одбрана рада (енглески језик)

24. 8. 2017, у 9.00

(учионица 20а)