ОДБРАНЕ МАТУРСКИХ РАДОВА

6,7. и 9. јун

Енглески језик

уторак, 6. јун , учионица 20, 08,50 часова

Одељења  4-2, 4-3, 4-4, 4-5

Среда, 7. јун, учионица 20, 08,50 часова

Одељења 4-6, 4-7

Руски језик, 6. јун, учионица 17, у 12,20

Немачки језик, 6. јун, учионица 4, у 11,30

Старогрчки језик,  среда, 7. јун, учионица 19 а, у 10,30 часова

Латински језик, среда 7. јун, учионица 19а, у 10,45

Лингвистика, уторак 6. јун, учионица 18, од 9,40 часова

Филозофија, уторак 6. јун, учионица бр. 5, од 08,00 часова

Социологија, уторак, 6. јун, учионица бр. 5, од 12,20

Психологија, четвртак, 8. јун, кабинет психолога, од 08,50 часова

Историја, - Уторак 6. јун, учионица бр. 8, од 08,00 часова (одељења 4-1, 4-2, 4-3)

  • Петак, 9. јун, учионица (одељења4-4, 4-5, 4-6, 4-7), од 12,20    

Ликовна култура, уторак 6. јун, учионица бр. 25, од 12,20 – 15,30 (одељења 4-5, 4-6)

Среда, 7. јун, од 08,00 часова (одељења 4-1,4-2, 4-4, 4-7)

Музичка култура, среда, 7. јун, учионица бр. 25, од 08,00

Реторика и беседништво, уторак, 6. јун, учионица 23, у 13,10 часова

Математика, уторак, 6. јун, учионица 22, у 11,30 часова

 

                                                                                                                              Секретар Испитног одбора