ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ

25. мај

Пријава за разредне и поправне испите

25. мај

Пријава за полагање матурског испита и предаја матурских радова (од IV/1 до IV/4)

26. мај

Пријава за полагање матурског испита и предаја матурских радова (од IV/5 до IV/7)

29–31. мај

Разредни испити

1. јун

Писмени испит из српског језика/књижевности

2. јун

Писмени испит из првог страног језика

5. јун

Усмени испит из првог страног језика

6, 7. и 9. јун

Одбрана матурских радова

12. јун

Матурски бал

16. јун

Подела сведочанстава и диплома

13–16. јун

Поправни испити за ученике завршног разреда