МАЈСКО-ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК, 2017.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДРУГИ РАЗРЕД

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

А.С.

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

Географија

6. 6. 2017, у 13. 10

Физика

23. 5. 2017, у 14. 10

ТРЕЋИ РАЗРЕД

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

К. Н.

Латински језик

29. 5. 2017, у 12. 20

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

К. М.

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

М. Т.

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

Књижевност

26. 5. 2017, у 9. 40 (писмени);

2. 6. 2017, у 15. 40 (усмени).

Рачунарство и информатика

6. 6. 2017, у 14. 50

Логика

30. 5. 2017, у 10. 40

Грчки језик

29. 5. 2017, у 12. 20

Ликовна култура

23. 5. 2017, у 15. 00

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

М.К.

Немачки језик

22. 5. 2017, 15. 40 (писмени);

29. 5. 2017, у 9. 40 (усмени).

 

Енглески језик

23. 5. 2017, у 17. 35 (писмени),

30. 5. 2017, у 11. 30 (усмени)

Рачунарство и информатика

6. 6. 2017, у 14. 50

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Основи превођења

5. 6. 2017, у 9. 40

А.Е.Ј.

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

 

Ликовна култура

23. 5. 2017, у 15. 00

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Психологија

25. 5. 2017, у 13.10

Музичка култура

24. 5. 2017, у 14. 30

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

К. Р.

 

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

К.П.

Грађанско васпитање

31. 5. 2017, у 16. 30

 

Ликовна

култура

23. 5. 2017, у 15. 00

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2017, у 15. 30

Реторика и беседништво

24. 5. 2017, у 8. 50

Социологија

6. 6. у 10. 30

К. Т.

 

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Књижевност

26. 5. 2017, у 9. 40 (писмени);

2. 6. 2017, у 15. 40 (усмени).

Е.Љ.

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2017, у 15. 30

Реторика и беседништво

24. 5. 2017, у 8. 50

 

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Филозофија

30. 5. 2017, у 10. 40

Ј.П.

Социологија

6. 6. у 10. 30

 

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2017, у 15. 30

Књижевност

26. 5. 2017, у 9. 40 (писмени);

2. 6. 2017, у 15. 40 (усмени).

Старогрчки језик

29. 5. 2017, у 12. 20

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

С. Л.  други разред

 

A. Л.  трећи разред

 

И. М. трећи разред

Италијански језик

2. 6. 2017, у 12. 45 (писмени),

6. 6. 2017, у 13. 10 (усмени)