ВАНРЕДНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ, ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ – ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК, 2016.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време испита

К.Н.

Енглески језик

26. 12. 2016, у 9. 40 писмени, након писменог усмени

Српски језик

9. 1. 2017, у 9. 40 писмени, након писменог усмени

ОКН

20. 12. 2016, у 10. 40

Психологија

13. 1. 2017, у 13. 15

К. М.

Биологија

28. 12. 2016. у 13. 15

Латински језик

20. 12. 2016, у 10. 40  писмени, након писменог усмени

К.П.

Историја

25. 1. 2017, у 11. 30

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време испита

М.Т.

Српски језик

9. 1. 2017, у 9. 40 писмени, након писменог усмени

Књижевност

17. 1. 2017, у 9. 40 писмени;

24. 1. 2017, у 15. 45 усмени

Логика

23. 1. 2017, у 11. 30

Рачунарство и и нформатика

19. 1. 2017, у 9. 40

Старогрчки језик

20. 12. 2016, у 10. 40

Ликовна култура

27. 12. 2016, у 14. 30

Биологија

28. 12. 2016. у 13. 15

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време испита

А.С.

Грађанско васпитање

28. 12. 2016, у 14. 15

Физичко васпитање

29. 12. 2016, у 13. 10

Хемија

22. 12. 2016, у 13. 10

Рачунарство и информатика

19. 1. 2017, у 9. 40

Музичка култура 

21. 12. 2016, у 14. 10

Ликовна култура

27. 12. 2016, у 14. 30

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време испита

К.Р.

Историја

25. 1. 2017, у 11. 30

Књижевност

17. 1. 2017, у 9. 40 писмени;

24. 1. 2017, у 15. 45 усмени

Филозофија

23. 1. 2017, у 11. 30

К.Т.

Филозофија

23. 1. 2017, у 11. 30

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ, ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК, 2016.

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време испита

 С.О.  IV 2

О. П. IV 2

Српски језик

16. 1. 2017, у 13. 10 писмени, након писменог усмени

Књижевност

17. 1. 2017, у 16. 45 писмени;

23. 1. 2017, у 13. 15 усмени

Латински језик

26. 12. 2016, у 12. 20 писмени, након писменог усмени