ВАНРЕДНИ ИСПИТИ, ОКТОБАРСКИ РОК 2016.

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања испита

А.С.

Књижевност (поправни испит)

31.10. 2016. у 14.00 (п);

3.11.2016. у 12.25 (у).

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања испита

М. К.

Књижевност (поправни испит)

31.10. 2016. у 14.00 (п);

3.11.2016. у 12.25 (у).

А. Е. Ј.

Латински језик са културном историјом

19.10. 2016. у 16. 30 (п), након писменог усмени .

Француски језик

17.10. 2016. у 13.10 (п); након писменог усмени.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања испита

 

К. М.

Књижевност

31.10. 2016. у 14.00 (п);

3.11.2016. у 12.25 (у).

Латински језик са културном историјом

19.10. 2016. у 16. 30 (п), након писменог усмени .

Биологија

26.10. 2016. у 12.25

K. П.

Историја

19.10. 2016. у 13.10

Е. Љ.

Књижевност

31.10. 2016. у 14.00 (п);

3.11.2016. у 12.25 (у).

Историја

19.10. 2016. у 13.10

Ликовна култура

18.10. 2016. у 14.10

К. Н.

Ликовна култура

18.10. 2016. у 14.10

Музичка култура

26.10. 2016. у 14.10

Рачунарство и информатика

20. 10. 2016. у 9.40

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања испита

К. Р.

Историја

19.10. 2016. у 13.10

Књижевност

31.10. 2016. у 14.00 (п);

3.11.2016. у 12.25 (у).

Филозофија

17.10. у 11.30