Ванредни ученици

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

М.Т.

Биологија

18. 10. 2017, у 9.35

 

Књижевност

16. 10. 2017, у 14.00 (писмени);

17. 10. 2017, у 13. 30 (усмени).

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Старогрчки језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

К.М.

Немачки језик

20. 10. 2017, у  11.30 (писмени);

24. 10. 2017, у  9. 35 (усмени).

 

Грађанско васпитање

18. 10. 2017, у  14. 10

 

Физичко васпитање

7.11.2017, у 13. 10

 

Музичка култура

30. 10. 2017, у 13.30

 

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

Књижевност

16. 10. 2017, у  14.00 (писмени);

17. 10. 2017, у  13. 30 (усмени).

 

Психологија

19. 10. 2017, у 10. 00

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Основи превођења

7. 11. 2017, у 10. 30

 

Ликовна култура

13. 11. 2017, у 14.00

А.Е.Ј.

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Биологија

18. 10. 2017, у 9.35

 

Француски језик

27. 10. 2017, у 11. 30 (писмени, након писменог усмени)

М.К.

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

Књижевност

16. 10. 2017, у  14.00 (писмени);

17. 10. 2017, у  13. 30 (усмени).

 

Латински језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

 

Физичко васпитање

7.11.2017, у 13. 10

 

Верска настава

18. 10, у 14. 10

 

Логика

6. 11. 2017, у 14. 10

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

Ј.П.

Историја

26. 10. 2017, у  15. 30

 

Физичко васпитање

7. 11. 2017, у 13. 10

 

Верска настава

18. 10, у 14. 10

 

Социологија

6. 11. 2017, у 10. 20

 

Увод у општу лингвистику

23. 10. 2017, у 11. 30

К.Т.

Историја

26. 10. 2017, у  15. 30

К.Н.

Ликовна култура

13. 11. 2017, у 14.00

 

Музичка култура

30. 10. 2017, у 13.30

 

Рачунарство и информатика

31. 10. 2017, у 9. 40

К.П.

Енглески језик

25. 10. 2017, у 10. 30 (писмени, након писменог усмени)

 

Музичка култура

30. 10. 2017, у 13.30

 

Рачунарство и информатика

31. 10. 2017, у 9. 40

Е.Љ.

Филозофија

6. 11. 2017, у 14. 10

 

Латински језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

                                                                                                                                                                    

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време испита

М.Н. (IV 1)

Латински језик

25. 10. 2017, у 15. 45 (писмени);

8. 11. 2017, у 13. 10 (усмени).

 

Српски језик

23. 10. 2017, у 9.35 (писмени, након писменог усмени)

 

У Београду,                                                                                               

12. 10. 2017.                                        


ИСПИТИ И ИСПИТНИ РОКОВИ

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.

 

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Испити за ванредне ученике полажу се у ванредним роковима (октобарски, децембарски, мартовски, мајско-јунски, августовски). Месец дана пред сваки испитни рок ванредни ученик може да долази код предметног професора на консултације у оквиру припремног рада за испите.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИПРЕМНИ РАД

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Октобарски

Септембар

2.10 – 6. 10. 2017.

16.10 – 31. 10 2017.

Децембарски

Новембар

4.12 – 8.12. 2017.

18.12 – 29. 12. 2017.

Мартовски

Фебруар

5. 3 – 9. 3. 2018.

19. 3 – 30. 3. 2018.

Мајско-јунски

Мај (почетак месеца)

7. 5 – 11. 5. 2018.

21. 5 – 8. 6. 2018.

Августовски

Јун

18. 6 – 22. 6. 2018.

20.8 – 31. 8. 2018.

Тачан распоред (време и датум) полагања ванредних испита за сваки испитни рок биће објављен на огласној табли школе најмање три дана пре календаром утврђеног почетка испитног рока.

  • Координатор за ванредне ученике у школској 2017/2018. години је проф. Јелена Срдић, помоћник директора. Отворена врата: четвртак, 4. час у смени са другим и трећим разредом (пре подне: 10.45 – 11.30; поподне: 16.45 – 17.30).
  • Отворена врата код психолога: четвртак, 5. час пре подне: 11.30 – 12.15.
  • Распоред отворених врата професора истакнут је на огласној табли школе.
  • Уколико ванредни ученици желе да обаве систематски преглед преко Дома здравља Савски венац (школски диспанзер), нека се јаве координатору за ванредне ученике или психологу школе.
  • Ванредни ученици имају право на консултације/припремни рад са професорима пред сваки испитни рок.

РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ

Разредни испити полагаће се после званичног завршетка наставе, то јест, ове школске године разредни испити полагаће се после 21. 6.2018 (у јунском року) и од 20. 8. 2018 (у августовском року).

Разредни испити за јунски испитни рок пријављују се 21. и 22. јуна 2018.

Разредни испити за августовски испитни рок пријављују се од 25. 6. до 28. 6. 2018.

Поправни и разредни испити за јунски испитни рок (матуранти) пријављују се 31. 5. и 1. 6. 2018.

Поправни испити за августовски испитни рок пријављују се од 21. 6. до 28. 6. 2018.

Тачан распоред (време и датум) полагања разредних и поправних испита биће објављен на огласној табли школе најкасније 22. јуна 2018. (јунски испитни рок); одн. најкасније 11. 8. 2018 (августовски испитни рок). Изузетно, за матуранте који полажу поправни и разредни испит у јунском року, распоред ће бити познат најкасније 4. јуна 2018.

Припремни рад за ученике  који су упућени на полагање поправних и разредних испита организује се по завршетку редовне наставе, одн. након 21. јуна 2018. Изузетно, за матуранте након  31. маја 2018.