Ванредни ученици

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Испити за ванредне ученике полажу се у ванредним роковима (октобарски, децембарски, мартовски, мајско-јунски, августовски). Месец дана пред сваки испитни рок ванредни ученик може да долази код предметног професора на консултације у оквиру припремног рада за испите.  Отворена врата предметних професора погледати на сајту наше школе www.filoloska.edu.rs  (О нама,  Отворена врата).

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИПРЕМНИ РАД

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Октобарски

Септембар

3.10 – 7. 10. 2016.

17.10 – 31. 10 2016.

Децембарски

Новембар

5.12 – 9.12. 2016.

19.12 – 30. 12. 2016.

Мартовски

Фебруар

6. 3 – 10. 3. 2017.

20. 3 – 31. 3. 2017.

Мајско-јунски

Мај (почетак месеца)

8. 5 – 12. 5. 2017.

22. 5 – 2. 6. 2017.

Августовски

Јун

19. 6 – 23. 6. 2017.

16.8 – 31. 8. 2017.

Тачан распоред (време и датум) полагања ванредних испита за сваки испитни рок биће објављен на огласној табли школе најмање три дана пре календаром утврђеног почетка испитног рока.

Координатор за ванредне ученике је проф. Јелена Срдић, помоћник директора (отворена врата – четвртак, 5. час у смени са првим и другим разредом,  11.30 – 12. 15). Отворена врата код психолога су четвртком, 11.30 – 12.15).

МАЈСКО-ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК, 2017.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДРУГИ РАЗРЕД

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

А.С.

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

Географија

6. 6. 2017, у 13. 10

Физика

23. 5. 2017, у 14. 10

ТРЕЋИ РАЗРЕД

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

К. Н.

Латински језик

29. 5. 2017, у 12. 20

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

К. М.

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

М. Т.

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

Књижевност

26. 5. 2017, у 9. 40 (писмени);

2. 6. 2017, у 15. 40 (усмени).

Рачунарство и информатика

6. 6. 2017, у 14. 50

Логика

30. 5. 2017, у 10. 40

Грчки језик

29. 5. 2017, у 12. 20

Ликовна култура

23. 5. 2017, у 15. 00

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

М.К.

Немачки језик

22. 5. 2017, 15. 40 (писмени);

29. 5. 2017, у 9. 40 (усмени).

 

Енглески језик

23. 5. 2017, у 17. 35 (писмени),

30. 5. 2017, у 11. 30 (усмени)

Рачунарство и информатика

6. 6. 2017, у 14. 50

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Основи превођења

5. 6. 2017, у 9. 40

А.Е.Ј.

Биологија

31. 5. 2017, у 13. 10

 

Ликовна култура

23. 5. 2017, у 15. 00

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Психологија

25. 5. 2017, у 13.10

Музичка култура

24. 5. 2017, у 14. 30

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

К. Р.

 

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

К.П.

Грађанско васпитање

31. 5. 2017, у 16. 30

 

Ликовна

култура

23. 5. 2017, у 15. 00

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2017, у 15. 30

Реторика и беседништво

24. 5. 2017, у 8. 50

Социологија

6. 6. у 10. 30

К. Т.

 

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Књижевност

26. 5. 2017, у 9. 40 (писмени);

2. 6. 2017, у 15. 40 (усмени).

Е.Љ.

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2017, у 15. 30

Реторика и беседништво

24. 5. 2017, у 8. 50

 

Историја

12. 6. 2017, у 13. 10

Филозофија

30. 5. 2017, у 10. 40

Ј.П.

Социологија

6. 6. у 10. 30

 

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2017, у 15. 30

Књижевност

26. 5. 2017, у 9. 40 (писмени);

2. 6. 2017, у 15. 40 (усмени).

Старогрчки језик

29. 5. 2017, у 12. 20

Српски језик

25. 5. 2017, у 12. 20

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

УЧЕНИК

ИСПИТ

ДАТУМ И ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА

С. Л.  други разред

 

A. Л.  трећи разред

 

И. М. трећи разред

Италијански језик

2. 6. 2017, у 12. 45 (писмени),

6. 6. 2017, у 13. 10 (усмени)