ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕНОВИРАЊЕ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА