МАЈСКО-ЈУНСКИ РОК 2016 – ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

 

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

А. С.

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

К.М.

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Географија

26. 5. у 13. 30

Енглески језик

30.5.2016. у  9.40 (п); 6.6.2016. у 13.10 (у)

Физичко васпитање

23.5.2016. у 16.30

 

Биологија

27.5.2016. у 13.30

 

Латински језик

31.5.2016.  у 8.30 (п); након писменог усмени

Ј. К.

Књижевност,

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Историја

14.6. у 14. 30

Биологија

27.5.2016. у 13.30

К. Н.

Књижевност,

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Српски језик

26.5.2016. у 12.00 (п); након писменог усмени

 

 

Енглески језик

30.5.2016. у  9.40 (п); 6.6.2016. у 13.10 (у)

Рачунарство и информатика

26.5. у 9.40

Историја

14.6. у 14. 30

Физика

16.6.2016. у 14.15

Хемија

7.6.2016. у 14.05

 

Биологија

27.5.2016. у 13.30

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

К. С.

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Историја

14.6. у 14. 30

Биологија

27.5.2016. у 13.30

Рачунарство и информатика

26.5. у 9.40

М. Т.

Српски језик

26.5.2016. у 12.00 (п); након писменог усмени

 

 

Биологија

27.5.2016. у 13.30

 

 

 

Ликовна култура

3.6.2016. у 13.10

Старогрчки језик

25.5.2016. у 9.45 (п); 30.5.2016. у 13.15 (у)

Латински језик

31.5.2016.  у 8.30 (п); након писменог усмени

Основи превођења

7.6.2016. у 12.00

 

M. В.

Енглески језик

30.5.2016. у  9.40 (п); 6.6.2016. у 13.10 (у)

Биологија

27.5.2016. у 13.30

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

 

Историја

14.6. у 14. 30

 

Грађанско васпитање

25.5. 2016. У 9.00

Ј. П.

Српски језик

26.5.2016. у 12.00 (п); након писменог усмени

 

 

 

Основи превођења

7.6.2016. у 12.00

 

Устав и права грађана

3.6.2016. у 14.05

Енглески језик

30.5.2016. у  9.40 (п); 6.6.2016. у 13.10 (у)

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Историја

14.6. у 14. 30

Биологија

27.5.2016. у 13.30

 

Логика

1.6.2016. у 14.05

К. П.

Биологија

27.5.2016. у 13.30

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Енглески језик

30.5.2016. у  9.40 (п); 6.6.2016. у 13.10 (у)

Рачунарство и информатика

26.5. у 9.40

Француски језик 

23.5.2016. (п) у 13.15; након писменог усмени

 

Основи превођења

9.6.2016. у 15.45 (п); након писменог усмени

Е. Љ.

Енглески језик

30.5.2016. у  9.40 (п); 6.6.2016. у 13.10 (у)

 

Рачунарство и информатика

26.5. у 9.40

 

Логика

1.6.2016. у 14.05

 

Психологија

2.6.2016. у 13.10

 

Историја

14.6. у 14. 30

 

Музичка култура

23.5.2016. у 14.10

 

Грађанско васпитање

25.5. 2016. У 9.00

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

Ј. М.

Српски језик

26.5.2016. у 12.00 (п); након писменог усмени

 

 

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Старогрчки језик

25.5.2016. у 9.45 (п); 30.5.2016. (у) 13.15 (у)

Латински језик

31.5.2016.  у 8.30 (п); након писменог усмени

Реторика и беседништво

27.5.2016. у 14.00

Рачунарство и информатика

23.5. у 12.00

 

Историја

14.6. у 14. 30

 

Социологија

3.6.2016. у 14.05

 

Филозофија

1.6.2016. у 14.05

 

Увод у општу лингвистику

6.6.2016. у 17.30

К. Р.

Српски језик

26.5.2016. у 12.00 (п); након писменог усмени

 

 

Књижевност

24.5.у 13. 15 (п)

2.6. у 11.30 (у)

Старогрчки језик

25.5.2016. у 9.45 (п); 30.5.2016. у 13.15 (у)

Латински језик

31.5.2016.  у 8.30 (п); након писменог усмени

Реторика и беседништво

27.5.2016. у 14.00

Рачунарство и информатика

23.5. у 12.00

 

Историја

14.6. у 14. 30

 

Социологија

3.6.2016. у 14.05

 

Филозофија

1.6.2016. у 14.05

 

 

У Београду,                                                   Јелена Срдић, помоћник директора

18.5.2016.                                          ________________________________________________