МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2016 – ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

Е. Љ.

Књижевност

22.3.у 13. 15 (п)

23.3. у 12.30 (у)

А.С.

Књижевност

22.3.у 13. 15 (п)

23.3. у 12.30 (у)

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

А.Е.Ј.

Књижевност

22.3.у 13. 15 (п)

23.3. у 12.30 (у)

 

Ликовна култура

25. 3. у 13. 10

 

Музичка култура

21.3. у 14.05

Ј.К.

Књижевност

22.3.у 13. 15 (п)

23.3. у 12.30 (у)

 

Историја

5.4. у 14. 10

 

Биологија

1. 4. у 13. 10

К. Н.

Географија

31.3. у 13.30

 

Ликовна култура

25. 3. у 13. 10

 

Математика

28.3. у 10.30

 

Физичко васпитање

24. 3. у 13. 45

 

Основи класичних наука

22.3. у 15.45

К.М.

Српски језик

1.4. у 9.40 (п)

8.4. у 13. 10 (у)

 

Ликовна култура

25. 3. у 13. 10

 

Немачки језик

21.3. у 10.30 (п)

28.3. у 16.30 (у)

 

Историја

22.3. у 14. 10

 

Физика

24.3 у 14.05

 

Хемија

5.4. у 14.05

 ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

К.С.

Књижевност

22.3.у 13. 15 (п)

23.3. у 12.30 (у)

Ликовна култура

25. 3. у 13. 10

Физичко васпитање

24. 3. у 13. 45

Рачунарство и информатика

7. 4. 2016. у 9. 40

М. Т.

Музичка култура

21.3. у 14.05

Ликовна култура

25. 3. у 13. 10

Устав и права грађана

30. 3. у 10.00

Српски језик

1.4. у 9.40 (п)

8.4. у 15.45 (у)

Енглески језик

24. 3. у 17. 35 (п)

31.3. у 11.30 (у)

Биологија

1. 4. у 13. 10

М. В.

Рачунарство и информатика

7. 4. 2016. у 9. 40

Енглески језик

24. 3. у 17. 35 (п)

31.3. у 11.30 (у)

Латински језик

28.3.у 15.45 (п)

4.4. у 9.40 (у)

К. И.

Биологија

1. 4. у 13. 10

Историја

22.3. у 14. 10

Психологија

 

31.3. у 13.05

Ј. П.

Старогрчки језик

29.3. у 11.30 (п)

12.4. у 11.30 (у)

 

Латински језик

28.3.у 15.45 (п)

4.4. у 9.40 (у)

Музичка култура

21.3. у 14.05

Ликовна култура

25. 3. у 13. 10

Основи класичних наука

22.3. у 15.45

Психологија

 

31.3. у 13.05

Рачунарство и информатика

7. 4. 2016. у 9. 40

 

Физичко васпитање

24. 3. у 13. 45

 

Верска настава

23.3. у 16.00

К. П.

Психологија

 

31.3. у 13.05

Биологија

1. 4. у 13. 10

Латински језик

28.3.у 15.45 (п)

4.4. у 9.40 (у)

Историја

22.3. у 14. 10

Уставност и права грађана

30.3. у 10.00

 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

Комисија

Ј. М.

Латински језик

28.3.у 15.45 (п)

4.4. у 9.40 (у)

Габријела Петровић, председник; Валерија Хлад, Маријана Бакић

Старогрчки језик

29.3. у 11.30 (п)

12.4. у 11.30 (у)

Ноел Путник, председник; Милена Симић Томић, Александра Пап

Историја

22.3. у 14. 10

Јелена Јурић, председник; Стела Гашпаровић, Небојша Максимовић

Српски језик

1.4. у 9.40 (п)

8.4. у 15.45 (у)

Биљана Бранић Латиновић, председник; Јелена Срдић, Слађана Савовић

Енглески језик

24. 3. у 17. 35 (п)

31.3. у 11.30 (у)

Гордана Младеновић, председник; Радмила Биговић, Сања Јоветић

Ликовна култура

25. 3. у 13. 10

Јелена Пантић Илић, председник; Драгиша Бушић, Јелена Срдић

К. Р.

Енглески језик

24. 3. у 17. 35 (п)

31.3. у 11.30 (у)

Гордана Младеновић, председник; Радмила Биговић, Сања Јоветић

Социологија

30.3. у 10.00

Јованка Брзаковић, председник; Невена Чубрило, Оливера Ћалдовић

Основи класичних наука

22.3. у 15.45

Јелена Савић, председник; Бранислава Пљакић Пириватрић, Мирјана Миленковић Крзнарић

Српски језик

1.4. у 9.40 (п)

8.4. у 15.45 (у)

Биљана Бранић Латиновић, председник; Јелена Срдић, Слађана Савовић

Музичка култура

21.3. у 14.05

Дејан Јовановић, председник; Нада Андоноски Полексић, Оливера Ћалдовић

Увод у општу лингвистику

25.3. у 15.45

Славољуб Марковић, председник, Биљана Бранић Латиновић, Јелена Срдић