Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности