АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК – ПОПРАВНИ ИСПИТИ

Предмет; комисија

Датум и време одржавања; ученици

Књижевност
 

21. 8. 2015, у 9.00 (писмени део испита); 26. 8. 2015 у 11.00 (усмени део испита)
 

Енглески језик
 

24. 8. 2015, у 9.00 (писмени део испита); 25. 8. 2015, у 9. 00 (усмени део испита)
 

Латински језик са културном историјом
 

26. 8. 2015,у 11. 30 (писмени део испита); 27. 8. 2015, у 11. 30 (усмени део испита)
 

Српски језик
 
 
Српски језик
 

24. 8. 2015, у 10. 00 (писмени део испита); 25. 8. 2015, у 11. 30 (усмени део испита)
 
20. 8. 2015. у 12. 30 (писмени део испита); 26. 8. 2015. у 9. 00 (усмени део испита)
 

Историја
 

20. 8. 2015. у 9. 30
 

Филозофија
 

31. 8. 2015. у 10. 00
 

Географија
 

31. 8. 2015. у 10. 00
 

Музичка култура
 

25. 8. 2015. у 10. 00
 

Физичко васпитање
 

24. 8. 2015. у 11. 00
 

Уставност и права грађана
 

31. 8. 2015. у 10. 00
 

Физика
 

21. 8. 2015. у  10. 00
 

Хемија
 

28. 8. 2015. у 11. 30
 

Математика
 

27. 8. 2015. у 10. 00 (писмени део испита); 28. 8. 2015. у 10. 30 (усмени део испита)
 

Рачунарство и информатика
 

20. 8. 2015. у 9. 30