ВАНРЕДНИ ИСПИТИ, МАРТ – АПРИЛ 2015.

1. Катарина Тасић – четврти разред

а) Историја – 25. март 2015. у 11. 30; Комисија: проф. Јелена Јурић, проф. Марко Дробњак, проф. Јелена Срдић

б) Филозофија – 31. март 2015. у 17. 35; Комисија: проф. Милош Реиснер, проф. Гордана Колунџија, проф. Јелена Срдић

 

2. Александра Јовандић – први разред

а) Српски језик – 26. 3. 2015 (писмени део испита) у 16. 30; 2. 4. 2015 (усмени део испита); Комисија: проф. Драгана Милановић, проф. Људмила Пендељ, проф. Мирјана Којић

б) Историја - 25. март 2015. у 11. 30; Комисија: проф. Јелена Јурић, проф. Марко Дробњак, проф. Јелена Срдић

в) Ликовна култура – 24. март 2015. у 9. 40; Комисија: проф. Јелена Пантић Илић, проф. Драгиша Бушић, проф. Јелена Срдић

 

3. Јована Крнић – други разред

а) Историја - 25. март 2015. у 11. 30; Комисија: проф. Јелена Јурић, проф. Марко Дробњак, проф. Јелена Срдић

б) Биологија – 1. април 2015, у 13. 15; Комисија: проф. Драгана Милановић, проф. Весна Миковиловић Сурчински, проф. Јелена Срдић

в) Српски језик – 26. 3. 2015 (писмени део испита) у 16. 30; 2. 4. 2015 (усмени део испита); Комисија: проф. Драгана Милановић, проф. Људмила Пендељ, проф. Мирјана Којић

г) Физика – 7. 4. 2015. у 17. 35; проф. Милена Богдановић, проф. Ангелина Маринковић, проф. Ивана Катић

д) Ликовна култура - 24. март 2015. у 9. 40; Комисија: проф. Јелена Пантић Илић, проф. Драгиша Бушић, проф. Јелена Срдић

ђ) Латински језик – 30. 3. 2015. у 9. 40 (писмени део испита); 6. 4. 2015. у 15. 45 (усмени део испита); Комисија: проф. Габријела Римац, проф. Милена Симић Томић, проф. Ивана Катић

 

4. Константин Станковић – трећи разред

а) Српски језик –  26. 3. 2015 (писмени део испита) у 16. 30; 2. 4. 2015 (усмени део испита); Комисија: проф. Драгана Милановић, проф. Људмила Пендељ, проф. Мирјана Којић

б) Музичка култура – 25. 3. 2015. у 16.00; Комисија: проф. Нада Андоноски Полексић, проф. Дејан Јовановић, проф. Јелена Срдић