Поправни испит из руског језика

ПОПРАВНИ ИСПИТИ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
РУСКИ ЈЕЗИК
 
ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА, СРЕДА  18. ЈУН, 13,10 часова
УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА, ЧЕТВРТАК,  19. ЈУН, 12, 20 часова
КОМИСИЈА
1. Наталија Јермоленко 
2. Вера Лазаревић Вуловић
3. Весна Маричић 
КЊИЖЕВНОСТ 
 
ПИСМЕНИ ДЕО, СРЕДА 18. ЈУН, 13,10
УСМЕНИ ДЕО, ЧЕТВРТАК  19. ЈУН, 9,40
Комисија:
1. Татјана Жигић
2. Лела Росић
3. Александра Кузмић