ДСД испити у Филолошкој гимназији

Филолошка гимназија ће имати јединствену прилику да буде увршћена у мрежу од 900 школа у свету, у којима ће се организовати полагање ДСД испита (Deutsches Sprachdiplom), међународног испита из немачког језика који ће пружити многе могућности нашим ученицима. ДСД испит се полаже у више од 65 земаља, а годишње на овај испит изађе 51 000 кандидата. Усклађен је са Заједничким европским оквиром за језике и омогућава ученицима да се упишу на студије у Немачкој. ДСД А2 диплома одговара новоу А2 Заједничког европског оквира за језике и важи као доказ о знању немачког језика на нивоу А2. ДСД – Први степен одговара нивоу Б1 Заједничког европског оквира за језике и важи као доказ знања немачког језика за пријем на нулту – припремну годину за студије у Немачкој. ДСД – Други степен одговара нивоу Б2 одностно Ц1 Заједничког европског оквира и важи као доказ знања немачког језика које је неопходно за студирање у Немачкој. На испиту ће се оцењивати: разумевање прочитаног текста, разумевање текста на слух, писање и говор, а оцена писменог дела испита вршиће се у Централи у Немачкој. 

Ученици немачког одељења Филолошке гимназије добиће прилику да се током школовања припремају за овај испит, да га положе и отворе врата за неки од универзитета у Немачкој. То је разлог више да се упишете у нашу школу. Очекујемо вас!