Директори Друге београдске гимназије

Директори Друге београдске гимназије  (1870- 2005)
 
1.  Димитрије Нешић 1870 – 1873.
2.  Коста Црногорац  1874 – 1882.
3.  Јевта Ђорђевић 1883 – 1889.
4.  Др Никола Петровић    1889 – 1894.
5.  Димитрије Јовановић 1894 – 1896.
6.  Димитрије Довијанић 1896 – 1898.
7.  Сретен Ј.Стојковић 1898 – 1905.
8.  Стеван Ловчевић 1905 – 1907.
9.  Миливоје Симић 1908 – 1919.
10.  Мирко М. Поповић 1920 – 1924.
11.  Михаило Стојанчевић 1924 – 1925.
12.  Бошко Бошковић 1926 – 1938.
13.  Драгољуб Илић  1938 – 1940.
14.  Никола  Половина 1940 – 1941.
15.  Новица Шћепановић  1941 – 1942.
16.  Илија Маричић 1942   - 1943.
17.  Момчило Даничић 1943 – 1944.
18.  Добривоје Алимпић 1944 – 1945.
19.  Александар Чубровић 1946 – 1947.
20.  Соломон Калдерон 1947 – 1950.
21.  Петрашин Никитовић 1950 – 1960.
22.  Софија Ђукић, в.дужности 1960 – 1961.
23.  Садета Буљубашић 1962 – 1966.
24.  Славко Радић  1966 – 1970.
25.  Драгутин Николић 1970 – 1976.
26.  Вера Бјелица 1976 – 1984.
27.  Мр Жарко Бабић 1984 – 1988.
28.  Др Вук Милатовић 1988 – 2000.
29.  Др Милорад Миленковић 2000 – 2007.
30.  Др Душко Бабић 2007 – 2019