Директор

Драгана Ћећез-Иљукић

Нова директорка Филолошке гимназије преузела је дужност 17. децембра 2019. године.

ТЕКСТ ЈЕ У ПРИПРЕМИ.